Iran Roundtable

Be part of conversation

شریف بهروز

یکی از اهداف اصلی میزگرد ایران، تبلیغ برای بنا نهادن یک دولت دموکراتیک غیر متمرکز بر اساس قانونی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی در ایران باشد. علل خصوص، با توجه به این که کشور ایران سرزمینی چند ملیتی و زبانی و فرهنگی و مذهبی است، امید می‌رود در سایه در نظر گرفتن این تنوعات و حقوق تمامی این مردم و ملیت‌ها بتوان ایرانی پلورال غیرمتمرکز و در حین حال یک پارچه و واحد پیشنهاد کرد.

برای پرداختن بە مبحث عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران این برنامە بە زوایای مختلف بحث عدم تمرکز و فدرالیزم بە عنوان سیستم حکومتی در ایران آیند میپردازد.
میهمانان این برنامە:
-آقای پروز...بیشتر بخوانید

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شریف بهروز از سازمان"میزگرد ایران" و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران درباره
- طرح استقلال کردستان
- مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق 
- حملات داعش
- فاجعهٔ انسانی‌ در کوبانیبیشتر بخوانید

Subscribe to شریف بهروز
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز