Iran Roundtable

Be part of conversation

حقوق بشر

 تشویق برای یک نفر، تنبیه برای جمعبیشتر بخوانید

جامعه مدنی فارسی زبان در حال حاضر بیشترین مسئولیت را دارد. اگر آنان مایلند فارسی بعنوان زبان ارتباطی در آینده‌ی ایران باقی بماند، بهترین روش دفاع از آن، دفاع از حق ظهور سایر زبانها آن هم در شرایط فعلی است، نه زمانی که کار از کار گذشته باشد. البته بخشی از آنها که شرایط یک جانبه فعلی را می پسندند، هم اکنون نیز اعتباری میان سایر قومیتها ندارند.
تجربه کشورهائی مثل سوئیس و کانادا با توجه به تفاوتها فرهنگی، فعلا امری دست نیافتنی است. اما تجربه پشتون ها در افغانستان فوق العاده است. آنان بدون اینکه فارسی را به کناری بگذارند عملا در نهادینه کردن کشوری دو زبانه، موفقیت در خور توجهی کسب کرده اند...بیشتر بخوانید

اخیرا بعد از بە سر کار آمدن حسن روحانی و انتساب " دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ دینی و مذهبی"  و مطرح شدن پیشنهادی مبنی بر آموزش به زبان مادری در مدارس، عکس العملهای فراوانی در سطوح مختلف در رسانەهای فارسی زبان در مخالفت با این طرح بروز کردە کە بارزترین آن مخالفت اکثریت اعضای " فرهنگستان زبان و ادب فارسی" با این طرح پیشنهادی است.  اگرچە مسئلە آموزش بە زبان مادری در قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی در بند ١٥ درج شدە اما هیچ وقت بە اجرا گذاشتە نشدە است و در سالهای باصتلاح "اصلاحات" بعد از بە سر کار آمدن خاتمی مطرح بودە ولی بیشتر جنبە تبلیغاتی داشتە و این رژیم با همە طیفهای...بیشتر بخوانید

 
على رغم محكوميتهاي پي در پي جمهورى اسلامى به علت صدور احكام گسترده عليه فعالان عرب اهوازى توسط سازمان هاى جهانى نظير : عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، پارلمان هاي اروپاو پارلمان بريطانيا، وزارت خارجه المان، وزارت خارجه بريطانيا، وزارت خارجه امريكا و ديگر نهادهاي حقوق بشر بين المللي و ايراني نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي و ماموران وي و همچنين نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران در اقليم اهواز و اجراى احكام اعدام همچنان ادامه دارد و دستگاه اطلاعاتي و قضايي بر إعدام جوان عرب اهوازى اصرار مى ورزد.بیشتر بخوانید

Iran Human Rights, December 10: Iranian authorities moved two prominent Ahwazi Arab prisoners from Karoun Prison to an undisclosed location on 7 December, prompting fears they could be executed.

Iran Human Rights calls for the Iranian authorities to immediately overturn the death sentences of the men, who were subjected to torture and unfair trials that have been condemned by several UN experts. IHR’s appeal comes just days after four other Ahwazi Arab prisoners were taken from Karoun Prison and executed.بیشتر بخوانید

 

مردم آزادیخواە و حق طلب !

همانگونە کە مطلع هستید رژیم مرتجع و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دستش بەخون فرزندان این سرزمین آغشته شده و بدون هیچ ابایی، فرزندان آزادیخواە و مبارز ما را یکی بعد از دیگری در کام مرگ فرو می برد.

در چند هفتە اخیر، حاکمان رژیم موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی  را آغاز کردەاند و احتمال  زیاد می رود کەجنایات دستگاە آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی ادامە داشتە باشد.  این در حالی است کە دولت جدید روحانی وعدە ترمیم اوضاع مردم ایران بخصوص ملیتهای تحت ستم را دادە است

...بیشتر بخوانید
گور های بی نام و نشان زندانیان اعدامی دهه شصت معروف به گورستان خاوران

خمینی یک فرمان کشتار وسیع نظامیان را صادر می‌کند.در این حکم که پس از پایان جنگ صادر شده وی خطاب به علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فرمان می‌دهد که: 
 دادگاه ويژه تخلفات جنگ را در كليه مناطق جنگي تشكيل و طبق موازين شرع بدون رعايت هيچ يك از مقررات دست و پاگير به جرايم متخلفان رسيدگي نماييد. هر عملي كه به تشخيص دادگاه موجب شكست جبهه اسلام و يا موجب خسارت جاني بوده و يا مي‌باشد مجازات آن اعدام است . والسلامبیشتر بخوانید

Pages

Subscribe to حقوق بشر
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز