Iran Roundtable

Be part of conversation

ایران و منطقه

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شریف بهروز از سازمان"میزگرد ایران" و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران درباره
- طرح استقلال کردستان
- مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق 
- حملات داعش
- فاجعهٔ انسانی‌ در کوبانیبیشتر بخوانید

ایران و سوریه

رژیم جمهوری اسلامی ایران با حمایت و دفاع بی پردە از رژیم سوری بشار اسد کە بە خاطر قتل و عام و کشتار مردم بی گناە سوریە در شرف رویاروی با غرب بالاخص آمریکا است و در این مورد تهدیدات شدیدی را متوجە ضاربین کردە است، کشورهای غربی بخصوص آمریکا کە با آنان خصومت دیرین دارد بە جنگ با خود دعوت میکند و در نهایت رژیم حاکم بر ایران با تهدیداتش در امکان حملە نظامی بە سوریە زمینە را برای حملە بە ایران فراهم میکند.بیشتر بخوانید

جنگ در کردستان سوریه و نقش احزاب کرد
 
علی اصغر فریدی گزارشگر رادیو کوچه مصاحبه 1 در خور توجه با سیروان منصوری فعال سیاسی کرد در رابطه با جنگ در کردستان سوریه انجام داده ، وبنا بر گزارش ایشان سوریه این کشور آشوب زده یی که نه حکومت مرکزی توان اداره آنرا دارد و نه احزاب مسلحی که قسمتهایی از خاک ان کشور را در دست دارند در سوریه، در مناطق کردنشین، تا این اواخر مردم در آرامش و بدون جنگ به سر می‌بردند. مدتی است اما که گروه‌های...بیشتر بخوانید
Camp Ashraf Massacre

بار دگر نیروهای نوری المالکی به یک صد نفر مجاهدین باقی مانده در شهرک اشرف یورش برده و ۵۲ نفر از ساکنان بی دفاع این شهرک را به قتل رسانیدند 
گروه مجاهدین خلق گزارش دادهاند که حمله به این شهرک در ساعت پنج صبح آغاز شد و تا غروب روز اول سپتامبر ادامه داشت برابر گزارش شاهدان حاضر در صحنه دست مقتولین از پشت بسته شده و تیر خلاص به شقیقه شلیک و به زندگی آنان خاتمه داده شده استبیشتر بخوانید

نقش سپاه در تحولات سوریه  دکتر کریم عبدیان کارشناس دنیای عرب، تحولات سوریه و نقش سپاه و اعتماد بشاراسد به سپاهبیشتر بخوانید

Subscribe to ایران و منطقه
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز