Iran Roundtable

Be part of conversation

در پشتیبانی از کمپین کردستانی دفاع از حق تحصیل به زبان مادری

بیانیه سازمان میزگرد ایران در پشتیبانی از کمپین کردستانی دفاع از حق تحصیل به زبان مادری
«حق آموزش زبان مادری» و البته فراتر از آن «حق آموزش به زبان مادری» جز حقوق طبیعی انسان است و نمی‌توان آن را به آرا عمومی و یا رسمیت قانونی موکول کرد. حقوق طبیعی انسان پیش از اجماع مردمان برای طلب آن‌ها از حاکم/قانون وجود داشته است و پیش از رسمیت دادن حاکم/قانون هم معتبر بوده است. لذا هرچند مخالفان "حق آموزش به زبان مادری" به این نکته اشاره می‌کنند که در هیچ یک از متون حقوقی بین الملل و یا کنوانسیونها به این حق تصریح نشده است اما ما می‌دانیم که قوانین موضوعه بر خلاف حقوق طبیعی همیشه محصول اراده آدمیان و تابع زمان و شرایط بوده و نسبت به آن حقوق، همیشه و بلا استثنا متأخر هستند. همچنان‌که بسیاری از حقوق طبیعی در سیصد سال اخیر وارد متون حقوق بین‌الملل شده است اما چنین تاخیری نافی اعتبار و طبیعی بودن این حقوق پیش از این تاریخ نیست.  
جمع‌آوری ده‌هزار امضا از شهروندان کرد به شیوه‌ای معتبر، برای طلب حقی طبیعی که در قانون اساسی ایران نیز بر آن تصریح شده است، نشانه‌ای مبارک از کمپینی مدنی برای طلب یکی از حقوق فراموش شده ملیت‌های غیر فارس در ایران است. این تعداد امضا بسیار قابل توجه که در زمانی کوتاه و با کمترین امکانات و بدون هیچ تدارکاتی جمع شده‌اند، سند بی‌اعتباری ادعای کسانی است که می‌گویند مردمان غیر فارس در ایران تمایلی و انگیزه‌ای برای یادگیری زبان مادری خود ندارند. 
هر يک از زبانهای کردی، ترکی، عربی، بلوچی و ترکمنی به عنوان زبان مادري يكي از ملیت‌های غیر فارس ايران، معرف وجهی از فرهنگ و هويت متمایز آنان به شمار می‌آید و در عین اینکه بازتاب دهنده باورها، ارزشها و سنتهای آنان بوده، ارزشها و هویت خاص انها را نیز از نسلی به نسل دیگر منتقل می سازد. انحصار آموزش رسمی به زبان فارسی که یک از جلوه های آشکار زبان کشی و نسل کشی سفید است موجب افت پایگاه اجتماعی زبانهای دیگر کشور شده است. زبانی که به نگارش در نیاید و در فرایند اموزش و کاربرد رسمی با واژه گزینی و خلق کلمات مناسب برای اختراعات و فراورده های جدید بشری خود را به روز نکند با گسترش آلودگیش به واژه های نوین و روزآمد زبان رسمی مسلط  به تدریج ضعیف و ناکارآمد شده، قابلیت ارتباطی خود را از دست داده و در نهایت می میرد.
سازمان میزگرد ایران حمایت قاطع خود را از کمپین مدنی حق آموزش زبان مادری در ایران و طومار اخیر شهروندان کرد ابراز می‌دارد و امیدوار است احقاق این حق قانونی و طبیعی در ایران در آینده‌ای نزدیک تحقق یابد. 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز