Iran Roundtable

Be part of conversation

میز گرد ایران - بیانیه تاسیس و آیین‌نامه

چشم‌انداز 

« میز گرد ایران » جمعی است که به دنبال هم گرایی ایرانی‌های آمریکا در سراسر کشور ایالات متحده و خارج از آن در اطراف دنیا در خصوص موضوعات مربوط به ایران، است. پایگاه استقرار این اجتماع در پایتخت آمریکا است.

رسالت

«اجتماع میز گرد ایران» با روی‌کرد به موضوع‌های مرتبط با اقوام و ملیت‌های سرزمین پهناور ایران از جمله ترک‌های آذری، فارس‌ها، عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و تمامی آن‌هایی که می‌خواهند در سرزمین ایران آزادی، قانون و دموکراسی حاکم باشد، فعالیت خود را آغاز کرده است. هم‌چنین پیش‌برد اهداف جامعه ایرانیان مقیم آمریکا و سراسر جهان با محوریت همین هدف از رسالت‌های اجتماع هم‌اندیشی برای ایران به حساب می‌آید.

هدف‌های اجرایی

«امیز گرد ایران» که شامل ایرانیان آمریکا و سراسر جهان است، با هدف حمایت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی که به طور مشخص به پیش‌برد زندگی ایرانیان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به راه افتاده، آغاز به کار کرده است.  
این اجتماع با مرکزیت آمریکا با به‌کارگیری ابزارها و توانمندی‌های خود سعی در تحقق این هدف خواهد داشت.

 

پیش‌گفتار

ایران مهد تمدن‌های مختلف در طول هزاران سال بوده است. دین‌ها و ملیت‌های مختلف از جمله فارس‌ها، ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام دیگر در این سرزمین بزرگ برای قرن‌های متمادی در کنار یک دیگر هم‌زیستی مسالمت آمیز داشته‌اند.
اما اینک مردم این سرزمین پهناور از نبود حق برابر و دموکراسی رنج می‌برند. به طور مشخص آزادی، عدالت اجتماعی در قالب یک نقض حقوق بشر به طور سیتماتیک از تمامی مردم این سرزمین دریغ شده است. 
در حالی که تاریخ این کشور نشان از آن دارد که این مردم آن با مفاهیم آزادی و دموکراسی بیگانه نیستند. با نگاهی به شرایط فعلی، به طور کامل احساس می شود با یک «مرکز گرایی» و عدم توجه به حقوق شهروندان سایر مناطق و از سویی دیگر با در نظر نگرفتن حقوق همه به طور یک‌سان به این فشار و حرکت «دیکتاتوری» دامن زده شده است. 
فراموش نباید کرد که پس از رخداد غم‌انگیز یازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱ در آمریکا، این کشور روی‌کردهای تازه‌ای به خاورمیانه یافته است. پس از این فاجعه جامعه جهانی بر این باور شد که باید با هم‌یاری هم به سمت گسترش دموکراسی برای یک صلح پایدار در خاورمیانه رفت. سیاستی که بنابر اظهار طرف‌داران آن در داخل ایران نیز قابل پذیرش و استقبال بوده است. 
 فراموش نباید کرد که اینک این تند باد وزیدن گرفته و بسیاری از کشور‌های تحت فشار و ظلم را دست خوش تغییر کرده است و به نظر می‌رسد مردم ایران نیز از این تغییر استقبال کنند.
«اجتماع هم‌اندیشی برای ایران» در آمریکا نیز مدافع ترویج دموکراسی، احترام به حقوق انسانی، حمایت از برابری جنسیتی و آزادی های مدنی و سیاسی و حاکمیت منطبق با ارزش‌ها و معیار‌های بین المللی است. معیارهایی که پیش‌تر از سوی سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های وابسته به آن تبیین شده است. 
این اجتماع برای تامین این هدف با انجام پژوهش، ارزیابی و ارایه اطلاعات صحیح در خصوص گروه‌های اجتماعی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت و زنان و موضوعات مهم در سطح ملی، هم چنین ایجاد یک ارتباط قوی بین قومیت‌ها و ملیت‌ها در سایه کشور پهناور ایران، ساختن جامعه‌ای مدنی و هم‌چنین ترویج دوستی و تفاهم بین مردم ایران و ایالات متحده و هم چنین سایر مواردی که در  راستای اهداف تعیین شده از سوی «اجتماع هم‌اندیشی برای ایران» تعریف شده است. 
«اجتماع هم‌اندیشی برای ایران» یک سازمان غیر سیاسی و غیرحزبی تشکیل شده از ایرانیان در آمریکا و سایر مناطق جهان است که دیدگاه‌ها و حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را یک دیکتاتوری مذهبی و مانعی مهم بر سر راه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان می داند.
اجتماعی که تلاش خواهد کرد تا یک دولت دموکراتیک بر اساس قانونی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی و هم چنین آزادی های مندرج در توافقات سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران استقرار یابد.
در پایان باید اشاره کرد با توجه به این که کشور ایران سرزمینی چند قومی است، امید می‌رود در سایه در نظر گرفتن حقوق تمامی این مردم و ملیت‌ها بتواند «ایران فدرال» را برای کشوری یک پارچه و واحد در آینده ایران متصور باشد. 

 

آیین‌نامه

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon
Share/Save

کاریکاتور روز